Den terrordømte 34-åringen er allerede dømt for deltakelse i terrororganisasjonen IS. Ikke bare i tingretten Norge, men også i Tyrkia.

Det kom frem i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Mulig redusert straff

Det kan bety at del II av tiltalen kan bli avvist. For post II i tiltalen - deltakelse i en terrororganisasjon - er strafferammen seks år.

Øvre strafferamme for terrorforbund - tiltalens post I - er ti år.

Straffeutmålingen for overtredelse av begge bestemmelser ligger etter rettspraksis på ca 7,5 til 8 år, ifølge opplysninger gitt til Adresseavisen av statsadvokat Kim Sundet høsten 2017.

Her kan lagmannsretten gå to veier. Dette vil bli prosedert i lagmannsretten på fredag eller tirsdag i neste uke.

- Vi vil anføre at post II ikke skal avvises, og at lagmannsretten også kan pådømme også dette forholdet, sier aktor Carl Fredrik Fari til Adresseavisen.

Forsvarerne er uenige.

- Vårt foreløpige standpunkt er at lagmannsretten ikke vil ha rettslig adgang til å fortsette behandlingen av post II, men vil måtte avvise denne tiltaleposten, sier forsvarer Trygve Staff.

34-åringen ble høsten 2017 dømt til fengsel i sju og et halvt år i Oslo tingrett.

Fem års fengsel

Retten fikk allerede tirsdag vite at det eksisterte en tyrkisk dom. Den ble oversendt fra Tyrkia på mandag, og etter det er den blitt oversatt fra tyrkisk til norsk.

- Det ser ut til at det er et sammendrag av dommen vi har fått. Her står det at 34-åringen er dømt til fem års fengsel for deltakelse i IS, opplyser aktor Carl Fredrik Fari.

Aktoratet består av Frederik G. Rankeog Carl Fredrik Fari. Foto: Kristin Svorte

34-åringen skal likevel ha blitt løslatt i Tyrkia.

- De har vektlagt tiden i varetekt og anger som årsak til løslatelsen, opplyser Fari.

Dømt med tunisier

Verdalingen ble pågrepet for ulovlig grensepassering i Kilis i Tyrkia 30. april 2016, etter at han klarte å rømme fra IS-kontrollert område i Syria.

Han flyktet på dramatisk vis sammen med en tunisier han hadde møtt i IS-hovedstaden Raqqa.

I lagmannsretten torsdag kom det frem at de to rømlingene ble avhørt og stilt for retten sammen i Tyrkia. Dommen gjelder derfor både for tunisieren og trønderen.

Det betyr trolig at trønderen ikke hadde noen egen rettssak i Tyrkia.

Forsto lite av det som skjedde

Under utspørringen av verdalingen torsdag ville forsvarer Trygve Staff vite hvordan avhørene og rettsprosessen hadde foregått i Tyrkia.

- Vi ble først avhørt av militærpolitiet. Tunisieren snakket mest, jeg satt stille. De kommuniserte på et annet språk, trolig arabisk, sa verdalingen, som bekreftet at det var en tolk til stede, men at han likevel hadde store problemer med å forstå hva som ble sagt.

Forsvarer Trygve Staff ville vite hvordan avhørene skjedde i Tyrkia. Foto: Kristin Svorte

VG fikk i juni 2016 tilgang til et avhør gjort av tyrkisk politi, hvor det står at trønderen har vedgått å ha sluttet seg til IS. Han skal også ha fått trening av dem.

Dette er noe han har benektet, både i tingretten og lagmannsretten.

- Sa du i avhør at du har deltatt i militær trening? spurte Staff.

- Nei.

- Sa du at du hadde deltatt i Shariakurs?

- Nei.

- Hadde tunisieren gjennomført militærtrening?

- Ja.

Avhørt i seks minutter

Ifølge 34-åringen ble han avhørt av en dommer via videolink.

Trønderen ble spurt om han hadde en forsvarer i Tyrkia?

- Jeg tror ikke det. Jeg ville ikke ha en tyrkisk forsvarer. De prøvde å få meg til å signere noe. Det nektet jeg.

Ifølge statsadvokat Fari går det frem av dokumentasjonen fra Tyrkia at verdalingen ble avhørt 2. mai 2016, og at avhøret varte kun i seks minutter.

Løslatt ikke frifunnet

Sannsynligheten for at det allerede kunne foreligge en rettskraftig dom mot 34-åringen ble vurdert da terrorsaken mot verdalingen gikk for tingretten høsten 2017.

Da startet rettsforhandlingene med en begjæring om utsettelse av hele saken. Forsvarerne argumenterte da for at trønderen var frifunnet i Tyrkia.

Dette ble ikke tatt til følge.

- Du har sagt at du ble frifunnet. Ble ikke dommen på fem år forkynt for deg ved opplesning? Stemmer ikke det? spør aktor Fari i lagmannsretten.

- Det var språkproblemer. Jeg forsto det slik at vi først ble dømt, men så frifunnet. Vi ble jo løslatt, svarer verdalingen.

34-åringen forteller at han fikk opplysningene om dommen formidlet via videolink.

- Kan du ha misforstått dommeren? Når han sa løslatt, trodde du det var frifunnet?

- Ja, det kan hende.

I lagmannsretten ble det kjent at trønderen allerede er dømt for deltakelse i IS. Foto: Kristin Svorte

Dobbel straffeforfølgelse

Forsvarerne vist i tingretten til uskyldspresumsjonen i jussen, hvor det grunnleggende rettsprinsippet er at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak.

Om det skulle vise seg at trønderen allerede er dømt for deltakelse i IS i Tyrkia, skal han ikke dømmes på nytt for det samme. Det blir dobbel straffeforfølgelse.

Den europeiske menneskerettskonvensjonens tilleggsprotokoll har et forbud mot gjentatt forfølgning, eller dobbeltstraff.