Mangelen på en samlet plan var begrunnelsen for at Sjetne Golfpark fikk avslag på sin søknad om å starte løkkegolf i sommer, ved å leie 40 mål fra Hallsteingård i Sjetnemarka. Tidligere har også Være Østre fått avslag på å ta i bruk 79 mål til samme formål. Paal Midtvåge, som er konsulent i Norges golfforbund, sier at han kommer til et kjent tema for konflikt. -For oss er regionale vurderinger av arealbruk og arealkonflikt en del av hverdagen. Akkurat nå samarbeider vi om overordnede planer for utvikling også i Vestfold, Østfold, Rogaland og i Hordaland, så dette er kjent stoff når vi kommer til Trondheim i april.

Sporten vil eksplodere

Det som er karakteristisk for pressområder, som for eksempel i Oslo og omegn, er at kommunene rekrutterer til sporten uavhengig av anleggene. For Trøndelags del, vil nye golfspillere komme til som et resultat av de nye anleggene, sier Midtvåge. - Det som er sikkert er at vi forventer en eksplosjon også her, og da må lokaliseringen av nye anlegg være på plass. Opparbeidelsen av en golfbane tar 5 år, og da nytter det ikke å planlegge når klubbene i området allerede har sprengt kapasiteten.

Løkkegolf viktig uansett

-I mellomtiden trenger vi uansett mindre baner. De små treningsanleggene har minimal innvirkning på jorda. Treningsanleggene er små, og er gode anlegg for å rekruttere til sporten. Her får alle mulighet til å prøve seg, før de eventuelt bestemmer seg for ta grønt kort og investere i klubb-medlemsskap.

Nytt golfskriv rundt hjørnet

- Trøndelag har fått nye flotte anlegg, men mangler treningsanlegg og løkkegolf for å sikre driften av disse. Det kommer jeg til å anbefale når jeg møter Fylkeslandbruksstyret i april, sier Paal Midtvåge. Han har forståelse for at reguleringen er vanskelig for myndighetene. – De har motstridende overordnede retningslinjer å forholde seg til. Men, i disse dager utarbeider departementet et nytt rundskriv om prosess og arealbruk for golfsporten. Dette rundskrivet er like om hjørnet.