Det er bare noen timer siden Snillfjord og Meldal gjorde sine vedtak om sammenslåing. Nå feirer de fire ordførerne at de er enige om en ny kommune. Etter ferien begynner alvoret med å lage en ny kommune.

Slik blir det nye kommunekartet i Midt-Norge. 60 kommuner blir 50.

De er ordførere i Meldal, Snillfjord, Agdenes og Orkdal. Den nye kommunen skal hete Orkladal, får 18 000 innbyggere og blir cirka 1700 km² stor. Orkladal kommer til å strekke seg fra Trollheimen til kyststripa ved Agdenes og Snillfjord. Meldalingene havner i en fjordkommune der Trondheimsfjorden er på sitt dypeste med 650 meter. Agdenesingene får en fjelltopp på over tusen meter med Resfjellet på 1 162 moh.

Ordførerne håper kommunen skal bli stor og sterk og bli en motvekt mot en samling av makt fra Trondheim og nordover.

Frykter for mye makt i Steinkjer

- En større kommune vil være et godt tyngdepunkt sørvest for Trondheim. Det vil gjøre oss mer slagkraftig i framtida, sier Oddbjørn Bang (Sp) i dagens Orkdal kommune. Det er ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) i Agdenes enig i. Han er også opptatt av maktbalansen når Steinkjer får den administrative ledelsen av den nye fylkeskommunen i Trøndelag.

- Vi er redd for aksen Trondheim-Steinkjer, sier Indergård.

- Vi er bekymret for at fylkesadministrasjonen flytter ut av Trondheim, sier ordfører Bang i Orkdal.

- Og vi er veldig positive til at Nordmøre blir en del av Trøndelag. Slik får vi flyttet tyngdepunktet i den nye fylkeskommunen nærmere oss.

Enige om Orkanger som sentrum

Dette er slike ordførere kommunalminister Sanner vil ha. De fire er enige om å lage en ny kommune med et tydelig sentrum og mange mennesker og slår fast at de er et felles bo- og arbeidsmarked med Orkanger som et naturlig sentrum.

- En grunn til at vi har lyktes er at vi aldri har hatt problemer med å godkjenne at Orkanger skulle være sentrum i den nye kommune. Orkdal er den største kommune og midtpunktet i den nye kommunen, sier agdenesordfører Oddvar Indergård.

Det er dagen for å understreke godt samarbeid og godt forhold mellom lederne i de fire kommunene. De har vært enige om kommunesenter, ingen har hatt folkeavstemning, men ulike former for innbyggerundersøkelser og de understreker alle nytten av å bygge et sterkt regionsenter på Orkanger. Når det gjelder navnet, har de også vært enige om at den nye kommunen trenger et nytt navn. Orkladal har fått navnet sitt etter elva som renner gjennom dalføret. Ordførerne fra Orkdals-dalføret mener også å vite at Orkladal har vært brukt på gamle kart.

De er også enige om at alt kommunene eier skal inn i den nye kommunen, det er for eksempel eierdeler i Trønderenergi og Orkdal energi.

- Vi blir den største eieren i Trønderenergi etter sammenslåingen, sier orkdalsordfører Bang.

Snillfjord deler seg i tre

Meldal, Agdenes og Orkdal går inn i den nye kommunen med alle innbyggerne og hele arealet. Snillfjord derimot deler seg i tre og slår seg sammen med Hitra, Hemne og Orkdalsregionen. Valgkretsen Aa, fra Krokstadøra til Våvatnet blir del av nye Orkladal. Det betyr at vel 400 av de 980 innbyggerne fra Snillfjord får Orkanger som nytt kommunesenter om tre-fire år.

- Denne prosessen har vist at Snillfjord er delt i tre og at strømmen går i tre retninger. Derfor er det riktig å dele kommunen i tre, sier John Lernes (Ap), ordfører i Snillfjord.

Én time etter at de andre møttes, kommer Skauns ordfører Jon P. Husby (Sp) inn dørene på rådhuset i Orkdal. Kommunen hans har sagt nei til sammenslåing og Husby er ikke med i det gode selskap, og må spise kakerester. Men senterpartiordføreren fra kommunen øst for Orkdal angrer ingenting:

- Jeg får kake selv om jeg ikke ble med i den nye kommunen. Skaun kommer uansett til å tømme både Orkdal og Trondheim for folk. Vi skaffer boliger. De andre skaffer arbeidsplasser, sir Husby. Han understreker at han har et godt forhold til de andre og at de kommer til å samarbeide i framtida også.

Håper på mer penger fra staten

Mens Husby får spise kakerester i det gode selskap, regner de nyforlovede med større inntekter fra staten framover. De er allerede lovet bortimot 60 millioner i reformstøtte og fem millioner i «tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen». Og de håper på mer.

- Siden det ble så få kommuner som slår seg sammen, blir det trolig mer på oss, sier Oddvar Indergård fra Agdenes.

Når ferien er over begynner arbeidet med den nye kommunen. Det første de skal gjøre er å gå gjennom intensjonsavtalen der også Rindal og Skaun var med. Nå må den tilpasses de fire kommunene som helt eller delvis går inn i den nye kommunen. 1. januar 2020 skal kommunen være i drift. Kommunevalget 2019 blir et valg til kommunestyret i nye Orkladal kommune.

Festen er ikke over: Det er kake igjen til skaunordfører Jon P. Husby som har valgt å stå utenfor. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
Tyngdepunkt: - En større kommune vil være et godt tyngdepunkt sørvest for Trondheim, sier ordfører Oddbjørn Bang (Sp), Orkdal Foto: jens petter søraa, Adresseavisen