Forsvarsbygg vil ikke ut med hvor mye de anslår det hele vil koste, fordi arbeidet nå sendes ut på anbud.

I forrige uke ble det arrangert folkemøte på Brekstad med rundt 400 fremmøtte.

- Frem til nå har det vært mye fokus på rød sone, der det er snakk om å innløse 175 boliger. Nå er vi over på den gule sonen, der rundt 1000 hus skal vurderes for støyisolering, sier Hans Kristian Norset i Støygruppa på Ørlandet.

Les også: Bare norske statsborgere bygger kampflybasen

- Uenige på flere punkter

Folkemøtet ble avholdt fordi man i disse dager har startet arbeidet med å vurdere husene. Multiconsult, på vegne av Forsvarsbygg, har besøkt ca. 200 hus. Det er gjennomført detaljprosjektering for 25 hus, og 18 av disse har nå signert en standardavtale for støyisolering.

- De husene som er plukket ut, er de som trenger mindre tiltak som skifting av vinduer og ventiler. I avtalene står det hva som skal endres, ikke hvor stor regningen blir. Det går ut på anbud i disse dager, sier Norset.

Han sier at de som så langt har fått besøk, har opplevd det som en grei prosess. Selv mener han Forsvarsbygg har det for travelt.

- Vi fikk standardavtalen den 23. mai med frist til å uttale oss den 27. mai, og det synes vi ble for kort tid. Vi er også fortsatt uenige på en del punkter, blant annet hvilket nivå en skal støyisolere ned til – og vi ønsker mer åpenhet rundt denne prosessen, sier Norset.

Les lederartikkelen: Forsvarsbygg må vise mer raushet på Ørlandet

Fremdriften uklar

Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbygg kampflybase, mener husene som er valgt ut, har en spredning av tiltak for å få et godt bilde av situasjonen.

- Prosjektet med de første husene og standardavtalen som er gitt, er en pilot. Disse 18 husene skal man isolere til høsten. Dette prosjektet danner grunnlag for en kvalitetsvurdering som skal legges frem for Stortinget i første halvår 2017. Derfor må vi tar forbehold om hvor raskt vi kommer i gang med resten av husene, sier Dobloug.

- Så det signeres uansett ikke noen flere avtaler før våren 2017?

- Det kan bli aktuelt, men ikke helt avklart ennå.

- Det er en viss uenighet, blant annet rundt hvilket nivå en skal støyisolere ned til – 30 eller 35 desibel?

- Vår jobb er å innfri det som kommunaldepartementet bestemte. Kravet er å komme ned til 30 desibel, men vi kan gjøre en kost-nytte-vurdering og ende med å tilby støyisolering kun ned til 35 desibel. Det er altså en vurdering av kostnad versus nytte som skal gjøres i hvert enkelt tilfelle. Målet er altså 30 desibel, men vi må ikke nødvendigvis ned dit dersom det koster for mye, sier Dobloug.

Les også: Nye investeringer på kampflybasen på Ørland

Nytt møte til høsten

Han var på folkemøtet på Brekstad i forrige uke:

- Det er en veldig stor interesse, og det er positivt at folk vil ha informasjon. Men store folkemøter er sjelden en god mulighet for samtaler med hver enkelt. Mange føler at de trenger mer informasjon, og det skal vi gi dem etter hvert. Vi vil avholde et nytt møte til høsten. Planen er at vi skal være ferdig med hele dette prosjektet i løpet av 2019, sier Dobloug.

- Støygruppa synes det var kort frist med fire dager for å uttale seg om standardavtalen?

- Denne avtalen bygger på standarder som Statens vegvesen har. Vi hadde kontakt med støygruppa om avtalen i to uker, og synes tidsfristen var grei, sier Dobloug.

Les også: Soldater fra Ørland vokter freden i Mali

foto
- Målet er 30 desibel, men vi må ikke nødvendigvis ned dit dersom det koster for mye, sier Olaf Dobloug i Forsvarsbygg. Foto: dan ågren
foto
Når de gamle F-16 flyene blir erstattet med F-35, blir flystøyen fordoblet. Foto: DAN ÅGREN