Det var 23. mars i fjor at politiet slo til hjemme hos 28-åringen i Levanger. I boligen hans fant de ni cannabisplanter inne i et drivhustelt som var utstyrt med både avtrekksvifte og tidsstyrte lysarmatur.

- Til eget bruk

Mannen erkjente straffskyld og samtykket til tilståelsesdom allerede samme dag som cannabisplante-prosjektet hans ble avslørt av politiet. Denne erkjennelsen opprettholdt siktede også tirsdag denne uken, da han møtte i Sør-Trøndelag tingrett.

Ifølge dommen mot mannen utgjorde plantene hans 420 gram cannabis i tørket tilstand. Mannen forklarte i retten at narkotikaen var til eget bruk. Tingretten mener likevel at mengden utgjør en stor spredningsfare. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det skal reageres strengt, konkluderes det i avgjørelsen - som også har følgende beskrivelse av virksomheten:

«I dette tilfellet har produksjonskapasiteten vært relativt høy, hvor ni planter var kommet langt i produksjonsprosessen».

Startet dyrking før prøvetiden var over

I forbindelse med ransakingen hos mannen, ble det funnet både et elektrosjokkvåpen, en batangakniv og en batong - noe som innebærer et brudd på våpenloven. Også dette forholdet erkjente han i retten.

30. november 2016 ble 28-åringen dømt til 21 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år i Frostating lagmannsrett. Dommen kom etter at han hadde oppbevart 60 gram hasj. Dette møtet med rettsvesenet forhindret imidlertid ikke at siktede valgte å starte cannabisplantasjen sin - før prøvetiden var utløpt. På grunn av dette utmåles det nå en samlet dom for de gamle og nye narkoforholdene samt våpenlovbruddet.

Sør-Trøndelag tingrett dømmer mannen i 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg idømmes han en bot på 5000 kroner og får inndratt både våpnene og produksjonsutstyret han brukte til cannabisplantasjen.

Lang liggetid

På grunn av lang liggetid hos politiet mener dommeren at det må reageres med betinget fengsel. Denne reaksjonen begrunner tingretten også med rehabiliteringshensyn. Mannen har sluttet å ruse seg etter hendelsen og har kommet seg i arbeid for første gang på lang tid, ifølge dommen.

28-åringen vedtok dommen på stedet.