Det pågår allerede et arbeid med å bygge en ny gangvei på den 150 meter lang strekningen mellom Ravnkloløpet og Hurtigbåtterminalen.

Promenaden skal stå ferdig i god tid før jul. Strekningen får tre trapperepos mot sjøen, hvor man kan sette seg ned og nyte utsikten over fjorden.

- Tiltakene vi har satt i verk for å utbedre området skjer på bakgrunn rekkefølgebestemmelsene Trondheim kommune har vedtatt. Alle som har fått lov å bygge, må også ruste opp uteområdet. F.eks. er Clarion Hotel & Congress pålagt å opprettholde passasjen frem til moloen, sier havnedirektør Wollert Krohn-Hansen.

Trondheim Havn eier bl.a. området mellom hotellet og Ravnkloløpet samt moloen, og tiltakene som nå igangsettes er i tråd med den vedtatte utomhusplaner for området. Fra Ravnkloløpet og frem til Hurtigbåtterminalen har det til nå ikke vært noen gangvei på sjøsiden.

Ruster opp moloen

Straks byggesakskontoret har gitt grønt lys, starter arbeidene med å utbedre moloen. Der fyrlykta står lengst sør er den eldste delen av moloen. Ute på moloen, på den inngjerdede delen, skal det bygges snuplass for busser, som skal frakte turister fra cruisebåtene. For å kunne bygge snuplassen må et mindre område i sjøen fylles ut.

- Vi skal også bygge en ny 200 tonns pullert for cruiseskip, forteller prosjektleder i Trondheim Havn, Tor Erik Taftø Svorkås. Deler av molotoppen vil bli gjort bredere.

- Moloen vil etter hvert få en ny gangvei helt ytterst på moloen. Kravet om universell utforming vil også lette adkomsten for rullestolbrukere. Ved fyrlykta vil man med rullestol kunne ta seg helt ned til sjøen. Den åpne delen av moloen vil få nytt dekke og beplantes. Det kan også bli aktuelt å sette ut benker på moloen, sier Krohn-Hansen.

Koster ca. 13 mill.

Arbeidet med moloen krever mye grunnarbeid, noe som gjør det til et kostbart område å utarbeide. Muren som ligger på innsiden, er verneverdig og vil derfor bli stående som den er. Tidligere er det blitt gjort en del grunnarbeid på tuppen av moloen, og fyrlykta er blitt rettet opp.

Til sammen bruker Trondheim Havn om lag 13 millioner kroner på å ruste opp det store området, inkludert gangveien. Alt skal stå ferdig i løpet av neste år.

- Derfor krysser vi fingrene for at ikke vinterstormene forsinker fremdriften, sier havnedirektøren. Han legger til at det er viktig å legge forholdene bedre til rette for cruisetrafikken, som er i betydelig vekst. Når det kommer båter med 4000–5000 passasjerer som skal på sightseeing, krever det mange busser som kan frakte turistene.

Brattøra forandres

Havnedirektøren legger til at Brattøra står foran mange nye og spennende endringer. De samlede tiltakene som utomhusplanen anviser er et puslespill der ulike aktører har et ansvar. De gjenstående tiltakene som presenteres nå, samt hotelltrappen, vil være med på å sette punktum i å oppfylle utomhusplanen.

Etter at Sjøgangen sto ferdig i 2012, tiltrekker området seg stadig flere mennesker. Når Handelshøyskolen BI og Powerhouse står ferdig, vil området få flere hundre nye arbeidsplasser og studenter. Brua mellom Sentralstasjonen og Brattørkaia har forkortet gangavstanden fra sentrum til ytre del av Brattøra og slik knyttet områdene tettere sammen.

foto
Moloen: På moloen skal bussene som henter cruiseturister få bedre vilkår, bl.a. i form av en ny snuplass. En ny pullert skal kunne ta imot større cruiseskip. Foto: Marthe Hårstad
foto
Gangvei: Trondheim Havn bygger en 150 meter lang gangvei mellom Ravnkloløpet og Hurtigbåtterminalen. Langs tre trapperepos kan folk sette seg ned og nyte utsikten over fjorden. Foto: Marthe Hårstad
foto
2017: Det har skjedd mye på Brattøra de siste 20 årene, som Pirbadet, Clarion Hotel & Congress og Pirsenteret. Hurtigruten er flyttet litt lenger bort. Foto: Morten Antonsen
foto
1997: Slik så Brattøra ut for 20 år siden. Området har gjennomgått betydelige endringer. Hele området er fylt ut i sjøen og senere bebygget. Foto: Trondheim Havn