Denne uka gikk fristen ut for å takke ja til tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Fasiten etter hovedopptaket viser at det er flest ledige plasser igjen på grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn, og men du må regne med å flytte ut av Trøndelag.

Alt håp er ute for å finne en ledig studieplass ved grunnskolelærerutdanningen ved NTNU. I Levanger er det fortsatt noen få ledige studieplasser. Men i Bodø har Nord universitet mange ledige plasser. Der er det 60 studieplasser for 5.–10. trinn. Bare 27 har takket ja. For 1.–7. trinn har 22 takket ja til de 40 studieplassene i Bodø.

Samordna opptak har oversikt over alle ledige studieplasser her. (ekstern lenke)

foto
Snart pensjonist: Mange lærere blir pensjonister om få år. Det kommer til å bli lett å få jobb, og fortsatt er det mange muligheter for å ta lærerutdanning. Men du må regne med å flytte ut av Trøndelag.

Sliter med rekruttering i nord

- Vi har utfordringer med rekrutteringen både til utdanningen og yrket i hele Nord-Norge, sier prodekan Egil Solli for Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag ved Nord universitet. Det nye universitetet utdanner lærere i Levanger, Bodø og Nesna. Det er spesielt mange ledige plasser i Bodø, mens Levanger er det mest populære studiestedet av de tre. Der har søkerne takket ja til nesten alle studieplassene.

- Levanger har et godt omdømme og har hatt det i mange år, sier Solli. Han var før sammenslåingen til Nord universitet leder for lærerutdanningen i Levanger.

- Vi vet gjennom Studiebarometeret at lærerstudentene i Levanger er fornøyde. Vi har en god lærerutdanning med et godt rykte. Levanger ligger nær Trondheim og er samtidig en liten og trivelig by med et godt studiemiljø, sier Solli. Men han understreker at Nord universitet har den samme kvaliteten på utdanningen ved alle studiestedene.

foto
Nord universitet, Levanger: Her er det populært å studere.

Store endringer i lærerutdanningen

- Det er andre forhold som gjør at de tre studiestedene ikke er like populære. Du vil få en kjempegod lærerutdanning alle stedene, sier han. Egil Solli sier også at Levanger rekrutterer fra hele landet, mens det er en større andel fra regionen som søker seg til studiestedene i Bodø og Nesna.

Grunnskolelærerutdanningen har gjennomgått store endringer de siste årene. Fra 2016 ble karakterkravet i matematikk skjerpet fra tre til fire. I 2017 ble lærerutdanningen forlenget fra fire år til en femårig masterutdanning. Samtidig har norsk skole en aldrende lærermasse der mange nærmer seg pensjonsalderen. Samfunnet trenger mange nye lærere i årene framover.

Kritisk til mattekrav

Egil Solli var blant kritikerne til at karakterkravet i matematikk ble skjerpet.

- Jeg fryktet at det skulle bli dramatisk for rekrutteringen. Det har bare delvis slått til, særlig på 1.-7. trinn. Vi har godt kvalifiserte søkere som gjennomfører utdanningen på normert tid, sier prodekanen. Men han mener fortsatt at det er unødvendig å kreve karakteren fire i matematikk. Derimot mener han det er for tidlig å si noe om hvordan den femårige masterutdanningen slår ut.

- Men vi ser en økning i søkertallet over tid. Jeg tror vi ser starten på en positiv utvikling.

foto
Populært studiested: Grunnskolelærerutdanningen til NTNU ligger på Kalvskinnet i Trondheim. Her er det helt fullt etter hovedopptaket.

Mange vil studere ved NTNU

Ved NTNU er alle studieplassene fylt opp etter hovedopptaket. Grunnskolelærerutdanningen der hadde drøyt to førstevalgsøkere for hver studieplass. Det har også vært et hopp på 17 prosent i antall søkere til NTNUs grunnskolelærerutdanning fra 2017 til 2018. I flere år lå søkertallet stabilt på knapt 1500 søkere. I år søkte 1740 om plass ved lærerutdanningene.

- Dette er svært gode tall. Vi får gode studenter og er veldig fornøyde, sier NTNUs prorektor for utdanning, Anne Borg.

For 1.–7. trinn har 202 takket ja til 180 studieplasser. For 5.–10. trinn, med fordypning i norsk, har 81 takket ja til 70 studieplasser. 139 har takket ja til de 120 studieplassene med fordypning i matematikk for 5.–10. trinn.

foto
Anne Borg er prorektor for utdanning ved NTNU.

- Nye lærere er sårt tiltrengt

- Det gjenstår å se hvor mange som møter opp, men dette er veldig bra. Vi fyller opp studieplassene våre, sier Anne Borg. Men Borg mener de gode søkertallene også skyldes et systematisk rekrutteringsarbeid til lærerutdanningene.

- Vi har forsterket rekrutteringsarbeidet siste året. Nye lærere er sårt tiltrengt i samfunnet, og vi er tilfredse med at NTNU framstår som en attraktiv utdanningsinstitusjon med en god lærerutdanning.

Helt på tampen av 2017 flyttet grunnskolelærerutdanningen i Trondheim fra Rotvoll til Kalvskinnet og nybygget Lysholm.