- Det er kjempefrustrerende at alle er bekymret, men ingen vil kutte drastisk

foto