Kommunalminister Jan Tore Sanner mener at verken Ørland eller Roan bør stå alene etter 2020. Dermed går det mot tvangssammenslåing på Fosen. Men de ordførerne Adresseavisen har vært i kontakt med etter møtet med kommunalministeren, er usikre på om det betyr sammenslåing av de fire kommunene Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Det kan også bety at regjeringen vil gå inn for sammenslåing mellom Roan og Åfjord til én kommune og Bjugn og Ørland til en annen.

Fosen-floka

Fosen-floka har Adresseavisen kalt problemene med kommunesammenslåing blant de sju kommunene. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å slå sammen hele Fosen til én kommune med en gang fordi kommunene ikke frivillig har kommet fram til gode nok løsninger. Etter de frivillige rundene står Roan og Ørland alene igjen, mens Bjugn og Åfjord gjensidig er enige om å slå seg sammen. (Se faktaboks om Fosen-floka.)

Ørland og Bjugn igjen

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland har stor forståelse for at statsråden vurderer tvang på Fosen.

- Det kom ikke som en overraskelse at Sanner mener at verken Ørland eller Roan kan stå alene, sier Myrvold. Han er svært komfortabel med tanken på en tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn.

foto
Tror på tvang: Tom Myrvold i Ørland vil gjerne slå seg sammen med Bjugn.

- Jeg har ment hele tiden at de to kommunene bør slå seg sammen, men ble nedstemt i folkeavstemningen i fjor. Ørland og Bjugn har tilhørighet til hverandre, de er tett knyttet til hverandre og er ett arbeidsmarked. Det står seg godt i dag også, sier ordføreren i en av de to nabokommunene som to ganger de siste årene har gjort seriøse forsøk på sammenslåing. Begge gangene strandet det på spørsmålet om hvor kommunesenteret skal ligge.

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) ser også at det kan gå mot tvangsammenslåing av Ørland og Bjugn, men liker ikke det.

- Kommunereformen bør være frivillig, sier han og håper at Bjugn og Åfjord får lov til å slå seg sammen slik begge kommunestyrene har vedtatt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hvordan klarte dere å stelle dere slik?

Roan og Åfjord

Også i Roan er ordfører Einar Eian (H) fornøyd med at det kan bli tvangsvedtak om sammenslåing mellom Roan og Åfjord. Det ønsker flertallet i den lille kommunen nord på Fosen. Men kommunestyret ønsker ikke å slå seg sammen både med Bjugn og Åfjord. Eian i Roan ser for seg tre alternativer for kommunen: sammenslåing mellom Åfjord og Roan, sammenslåing av alle de fire kommunene på østsida av Fosen eller én kommune på hele Fosen.

foto
Ja til Åfjord: Ordfører Einar Eian (H) i Roan håper at Stortinget vedtar at Åfjord og Roan må slå seg sammen.

- Men det kan ikke til skje fra 2020. Det er altfor tidlig, sier han.

For på møtet med Fosen-ordførerne varslet kommunalminister Jan Tore Sanner utredning av én kommune på hele Fosen. Fylkesmannen har fått i oppdrag å se på vilkår, potensial og tidshorisont for Fosen kommune. Denne utredningen skal være ferdig før påske.

Én Fosen kommune fra 2024

- Det er en god løsning, men det bør skje frivillig, sier ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap). Han slår fast at det ikke kan skje fra 2020. Fosen kan etter hans syn tidligst bli én kommune fra 2024.

- Det beste for Fosen er én kommune, sier Undertun.

Tom Myrvold i Ørland er enig i det, mens Einar Eian i Roan er mer usikker på når det er naturlig med en felles Fosen-kommune, men også han mener det er en god idé på sikt.

- Med tanke på Rissa og Leksvik som slår seg sammen fra 1. januar 2018, er 2020 altfor kort tid til. Det er heller ikke noe faktagrunnlag på plass for en felles storkommune, sier Bjugn-ordfører Undertun som er overbevist om at det er rett med kommunesammenslåinger.

- Det er en naturlig tanke når de andre blir større, sier han og viser til Orkland der Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord har vedtatt å slå seg sammen.

- Det er en fordel å ha en viss pondus framover, sier han.

foto

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER

Tenker bare på Indre Fosen

På østsida av Fosen er de to kommunene Rissa og Leksvik mer skeptiske til én Fosen-kommune. De er i sluttspurten av arbeidet med å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 1. januar 2018 og er bare opptatt av det.

- Vi har fokus på å lage en god Indre Fosen. Vi har åtte måneder igjen til vi skal være en kommune, sier Steinar Saghaug (H) som er ordfører i Leksvik.

foto
Går for Rissa: Ordfører Steinar Saghaug (H) i Leksvik er bare opptatt av sammenslåing med Rissa. - Det er vanskelig for oss å begynne å tenke andre tanker nå, sier han.

- Det er vanskelig for oss å begynne å tenke andre tanker nå, sier han.

Osen er den sjuende kommunen på Fosen. Kommunen har vedtatt å fortsette alene, men både Fylkesmannen og Sanner mener, etter det Adresseavisen forstår, at Osen enten må slå seg sammen på Fosen eller søke sammenslåing nordover. Fylkesmannen har tidligere vært tydelig på at Osen er for liten til å stå alene.

Regjeringen kommer med sitt forslag til kommunesammenslåing om kort tid. Så skal Stortinget bestemme til slutt. Det skjer før sommerferien.