Rådmannen hadde lagt frem en lang og grundig begrunnelse for hvorfor han mener politikerne burde skrinlegge hele prosjektet. I årevis har det vært snakket om et mulig underjordisk parkeringshus i byens hjerte. Til tross for at flere av politikerne i formannskapet mener det er på tide å si at nok er nok, vedtok et flertall i formannskapet tirsdag at saken må utredes enda mer.

Ordfører Rita Otterviks sentrum-venstreallianse delte seg i denne saken. Det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sto bak forslaget om å sende saken tilbake til rådmannen. Særlig var Geirmund Lykke (KrF) krass i sin omtale av prosjektet, som han mente var overmodent for å legges dødt. Men også Jon Gunnes (V) og Ottar Michelsen (SV) sammen med varaordfører Hilde Opoku (MDG) var imot videre utredninger. Høyre fremmet også et forslag om å utrede saken på ny, men ville se på hele situasjonen når det gjelder biler, parkering, handel og service i Midtbyen. Det ble nedstemt.

Her er de viktigste grunnene til at politikerne burde ha lagt hele saken død allerede nå.

1. Et underjordisk parkeringshus vil bli svært dyrt, det er snakk om investeringer for mye over en halv milliard kroner. Rådmannen støtter seg på Trondheim Parkering når han mener at et slikt anlegg ikke vil bli selvfinansierende, slik forutsetningen er. Kommunen har viktigere prosjekter å bruke pengene på.

2. Det vil ta lang tid å realisere et slikt prosjekt. Fordi tomten er midt i det historiske Trondheim, vil arkeologene måttet spa seg gjennom hele området før det i det hele tatt vil være mulig å starte byggingen. Olav Tryggvason-statuen må trolig flyttes midlertidig dersom politikerne etter en ny utredning skulle si ja til prosjektet. Dersom Trondheim får ski-VM i 2021, kan man risikere at det blir arrangert med byens sentrum som en grushaug.

LES OGSÅ: Det graves i middelalderbyen

3. 550 p-plasser under jorda tilsier at like mange på bakken måtte fjernes. Det ville betydd at antallet p-plasser på gateplan ville gått ned med 40 prosent fra 1330 plasser. Dette henger sammen med en passus i byens gatebruksplan som sier at antallet p-plasser i Midtbyen skal være stabilt. Det betyr at en p-plass mer under jorda betyr en p-plass mindre på gateplan. Det vil neppe Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) like. De mener at p-plasser over bakken er en viktig forutsetning for handelen i Midtbyen, og vil helst ha flere oppå enn under jorda.

4. Torvet i sin nåværende form vil bli drastisk endret hvis det skal bygges et p-hus under Torvet. Det betinger inn- og utkjøringsramper, som trolig ville bli lagt mot paradegaten Munkegaten og mot Kongens gate vest. Riksantikvaren har sterke innsigelser mot dette. Det samme har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Rådmannen mener at et p-anlegg her vil være uopprettelig rent byplanmessig. Det er avgjørende viktig å ikke ødelegge kulturmiljøet i byens sentrum, og ta hensyn til Stiftsgården, som skal behandles som et fredet bygg.

5. Et p-anlegg under Torvet vil ikke komme der behovet for p-plasser er størst. Det er ikke på Torvet, som allerede er stengt for biltrafikk. Størst behov for nye p-plasser er det i den nordøstre delen av Midtbyen.

6. Et p-hus under Torvet vil gi mer biltrafikk i Midtbyen. Dette harmonerer dårlig med den gjenopplivede debatten om vi skal ha et bilfritt sentrum. Hvor mye av byen som eventuelt skal være fri for biler, er uklart, det samme er tidsperspektivet. Dersom politikerne en dag skulle gå inn for et konkret vedtak om bilfritt sentrum, vil det være dårlig langsiktig planlegging å bygge et p-hus midt i byen.

Formannskapet kunne med fordel ha spart seg selv og rådmannen for nok en utredning som ikke vil endre på realitetene.