Motargumentene:

- Det følelsesmessige ved å legge ned egen kommune er det tyngste. Det at vi ikke skal ha selvråderett i egen kommune mer, sier ordfører i Klæbu, Kirsti Tømmervold om det viktigste argumentet hennes mot sammenslåing.

Du kan lese intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu her.

Svekking av lokaldemokratiet

Lokaldemokratiet blir svakere. Det er det fremste argumentet til motstandere Adresseavisen har vært i kontakt med. Klæbu har i dag 23 kommunestyrerepresentanter. Tidligere kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, Haldor Grendstad, er en av de fremste motstanderne:

- Statistisk vil vi få 1,3 i den nye kommunen. Det sier seg selv at det ikke er det samme, sier han.

Intensjonsavtalen er ingen garanti

Intensjonsavtalen mellom Trondheim og Klæbu binder ikke opp politikerne i den nye kommunen som trår i kraft fra 1. januar 2020 dersom begge kommunene sier ja. Haldor Grendstad frykter at kommunepolitikerne i Trondheim glemmer de gode ønskene fra denne avtalen når hverdagen kommer.

Mens Klæbyggen får si sitt gjennom mandagens folkeavstemning, har Trondheim arrangert høringskonferanse med næringsliv, ulike organisasjoner og statlige aktører. Der var alle positive til sammenslåing med Klæbu.

- Byråkratiet øker

Motstandere av sammenslåing mener at administrasjonen øker i de fleste tilfellene. I Klæbu i dag er saksbehandlerne generalister, og det er en fordel for brukerne av tjenestene, mener Haldor Grendstad.

- I Trondheim derimot, har hver saksbehandler veldig smale oppgaver, sier han. Grendstad tror ikke en sammenslåing med Trondheim fører til flere varme hender, men derimot flere ansatte i administrasjonen.

Sentralisering

Kommunesammenslåing fører til utarming av distriktene. Motstanderne er redde for at rådhuset kan bli fraflyttet. Grendstad mener Klæbu trenger tjenestene i rådhuset, Nav, legekontor og er redd for at det kan bli borte når Klæbu bare er en bydel i Trondheim. Norge trenger at der bor folk også i distriktene mener han.

- Det vi produserer som vi virkelig trenger, er ikke produsert i byene med i utkantene, sier Grendstad.

Argumentene for:

- Kjærlighetsekteskap, sier Rita Ottervik, og mener Trondheim og Klæbu er to kommuner som tenker likt om det meste. For Trondheims del er tilgang til industri- og næringsareal på Tulluan i Klæbu den aller viktigste fordelen med kommunesammenslåing, ifølge Ottervik.

Sikrere økonomi

Økonomien er det viktigste argumentet for klæbuordfører Kirsti Tømmervold (Ap). Det nye inntektssystemet for kommunene fører til at Klæbu får sju-åtte millioner kroner mindre fra staten i året enn i dag.

- Med kommunesammenslåing kan vi gjøre nødvendige investeringer uten at det går ut over tjenestene.

Nytt sykehjem

Om ti år har Klæbu dobbelt så mange eldre. Det betyr at vi trenger et nytt sykehjem til 2–300 millioner kroner, sier ordfører Tømmervold. Hun mener at det er et for tungt løft for Trondheim alene.

Vann og kloakk

Med kommunesammenslåingen får Klæbu avviklet Ostangen renseanlegg ved Nidelva. Det blir erstattet med et nytt kloakkanlegg i Bratsberg. Klæbu får reservevannforsyning i samme ledningstrasé. Trondheim får reservevann fra Klæbu. Dette anlegget kommer til å koste mellom 12 og 130 millioner kroner.

Fylkesvei 704 fra Rødde til Tulluan

Utbedring av fylkesvei 704 som blir en del av miljøpakken. Prosjektet kommer til koste mellom 800 og 1200 millioner kroner. Målet er god vei til næringsarealene på Tulluan og ved Vassfjellet, samt få lagt fylkesveien bort fra boligområdene på Tanem.

Tursti og skianlegg

Tursti og skiløype mellom dagens to kommuner er også blant tiltakene de to partene er enige om. Langs hele Nidelva skal det bli tursti til Hyttfossen. Den nye turstien blir en forlengelse av dagens sti langs til Nedre Leirforss. I tillegg blir det etablert ei skiløype fra Tiller over Skjøla og Vassfjellet til Langmyra i Melhus. Dette kommer til å koste om lag 14 millioner kroner. Både turstien og skiløypa skal stå klar til Klæbu blir en del av Trondheim kommune.

Når det gjelder alpinanlegg er de to enige om at Vassfjellet fortsatt skal være hovedanlegg og at det planlagte skianlegget i Gråkallen blir et rekrutteringsanlegg.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke håp uten Klæbu på ja-siden

foto
Haldor Grendstad er motstander av kommunesammenslåing. Han mener det fører til et svekket lokaldemokrati. Foto: Frank Lervik