Helse Midt kritiserer regjeringas tiltak - frykter mer byråkrati

foto