- Plutselig fikk vi høre at det var igangsatt en prosess for å få noen av husene revet

foto