Angrep på innvandrere og klimatak blir Listhaugs oppskrift