- Cathrine hadde vært i live om St. Olav hadde gjort jobben sin