- Bra at det har kommet opp gjerde - det er fulle folk her om kvelden