- Det er ikke til å stikke under stol at det også blant bønder finnes folk som ikke er bra. Men skal vi da utradere hele næringen?