- Når pendlere må betale over 40 000 kroner for å bo på Fosen, er noe helt feil