Stortingspresidenten ville ikke blitt avslørt av sin egen gransking