Flere bedrifter trekker tilbake permitteringsvarsel