Flere bedrifter trekker tilbake permitteringsvarsel

foto