Den ene måtte reddes ut, den andre fortsatte turen

foto