Sterk markering i Ravnkloa: - Dette er ikke lett å snakke om, altså

foto