- Fødende som ikke snakker norsk eller engelsk blir ofte utelatt