Drapssiktet mann blir ivaretatt på helseinstitusjon