Flest innbyggere er for bilfritt sentrum i Trondheim

foto