«Etter oljen skal vi leve av havet» er mantraet på NTNU Ocean Week som foregår denne uken på Marinteknisk Senter.

Hav står først på satsingslista

Onsdag møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen studenter og ansatte.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Så heldige vi er som har havet

– Hav står først av seks satsingsområder i regjeringens langtidsplan for forskning, sa kunnskapsministeren til forsamlingen. Han brukte anledningen til å understreke at Ocean Space Center, som det planlagte nybygget til Marinteknisk senter er kalt, er ett av to bygg i sektoren som er prioritert i langtidsplanen.

Forskning for hele kysten

– Grunnen til at regjeringen nevner hav først er at det er meget fornuftig å bygge videre der vi er sterke fra før, sier Isaksen. Han viser til vår lange tradisjon innen skipsfart, fiske og havbruk, og mener det ligger uante muligheter i havet.

– NTNU og Marinteknisk Senter er helt avgjørende i denne forskningen, sier kunnskapsministeren og understreker at det er stor begeistring for planene om Ocean Space Center langs hele norskekysten.

– Ocean Space Center er minst like viktig i Møre og Romsdal som i Trøndelag. NTNU er et landsdekkende universitet. Forskningen og utdanningen her er viktig for hele den maritime næringen.

Fantastiske nyheter

I langtidsplanen er det lovet 500 nye stipendiatstillinger fram til 2019. Det er satt av 400 millioner kroner til vitenskapelig utstyr, og han lover at en prosent av BNP skal gå til forskning innen 2018–19. Men han vil ikke si hvor mye av dette som skal gå til det maritime forskningsmiljøet på NTNU.

– Fantastiske nyheter, sier både Ingrid Schjølberg som er direktør for NTNU havromsvitenskap og teknologi og prorektor Berit Kjeldstad. Schjølberg gleder seg over at statsråden lover nybygg, stipendiater og penger til vitenskapelig utstyr.

– Med dette presiserer han det som står i langtidsplanen. Det er veldig positivt, sier Kjeldstad.

Ferdig bygg i 2022

Også instituttleder Harald Ellingsen ved Marinteknisk senter merket seg at kunnskapsministeren står fast på at det blir nybygg. Han håper på innflytting i det nye Ocean Space Center i 2021 eller 2022. Det skal bygges rett ved dagens Marintekniske senter på Tyholt.

– Nå handler det først om å lage gode planer. Så skal Stortinget ta den endelige beslutningen om bygg i løpet av denne stortingsperioden som går ut i 2017. Slik kan vi håpe på byggestart kanskje allerede i 2017, sier Ellingsen. Han opplever den politiske støtten som udiskutabel og er sikker på at Stortinget kommer til å si ja til nybygget som kan få en prislapp på opp mot fem milliarder kroner.

foto
Norge har lange tradisjoner på havet sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.). Derfor vil han satse videre på maritim forskning. Her sammen med Yngve Brox, Berit Kjeldstad og Ingrid Schjølberg. Foto: Morten Antonsen