Justisminister Sylvi Listhaug mener barneovergripere er monstre. Hun har fått sterk kritikk for ordbruken, særlig fra politifolk og jurister.

Den ferske justisministeren besøkte mandag politihuset i Trondheim for å bli orientert om politiets arbeid for å avdekke overgrep mot barn. Listhaug mener det arbeidet er svært viktig. Diskusjonen om ordbruk mener hun er en avsporing.

Meningspolitiet

- Det handler om at vi i Norge har et meningspoliti som skal bestemme hvordan folk skal snakke, enten det er politikere eller andre. Det må de gjerne fortsette med, men jeg kommer til å fortsette å si det jeg mener er riktig. Det er en avsporing fra meningspolitiet å diskutere ordbruk. Jeg skal snakke om barna som blir utsatt for overgrep.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Hvis det er monstre du ser etter, vil du da greie å se det er den snille moren, naboen, den greie bestefaren?

foto
Politimester Nils Kristian Moe sammen med justisminister Sylvi Listhaug. Begge var enige om at det var et godt møte. Hun sier hun har fått mange gode innspill med seg til arbeidet med å avdekke overgrep mot barn.

Kritisert av politifolk

Sylvi Listhaug har fått mye kritikk fra politihold for å kalle overgripere for monster.

Tidligere politileder Ove Sem i Trondheim er en av dem. Politiet er avhengig av tillit og respekt og kan ikke bruke ord som monster om folk, mener han. Sem er overbevist om at mistenkte ikke kommer til å fortelle sannheten dersom politiet kaller dem for monstre. Han reagerer på at justisministeren som politiets øverste leder ordlegger seg på en slik måte. Sem har sendt et skriftlig spørsmål til statsråden:

«Er det mulig å få opplyst om Statsråden mener det er greit at begrepet monster benyttes av ansatte i politiet, domstolene og fengselsvesenet når de er i kontakt med personer som begår seksuelle overgrep, eller er begrepet og bruken av det forbeholdt Statsråden som øverste leder for disse etatene?»

- Monsterdebatten er avsporing

- Det er ingen som har foreslått lovendringer. Det norsk presse nå holder på med, er en total avsporing av det denne saken dreier seg om. Det er altså barn, til og med babyer, som blir voldtatt. Det er personer som ødelegger barns liv for resten av livet. Det er det dette dreier seg om, svarer Sylvi Listhaug på spørsmålet fra Ove Sem. Hun kritiserer Adresseavisen og andre mediehus for å bruke tiden sin på å diskutere voksne menn som overgriper seg mot barn.

- For meg handler dette om barna.

foto

- Hva sier du til kritikken, særlig fra politihold, mot ordbruken din?

- Jeg mener at de som voldtar babyer er monstre. Derfor kommer jeg til å fortsette å bruke det ordet, men det er en avsporing av diskusjonen. Jeg er ikke politibetjent, jeg er ikke ansatt i det norske rettssystemet. Jeg er politiker, og jeg kommer til å fortsette å være politiker.

- Hva tror du det betyr for dem som skal avhøre folk som er mistenkt for overgrep mot barn, at du bruker slike ord?

- Det er profesjonelle folk som greier å gjøre sin jobb nå slik de har gjort før.

- Så du ønsker ikke at de skal bruke slike ord?

- Jeg mener det er en avsporing det som Adresseavisen og andre holder på med. Dere vrir fokuset bort fra voldtatte babyer og over på gjerningsmenn. Jeg mener det er feil. Jeg mener det er barna som nå må løftes fram. Og jeg syns de historiene som kom fram i Aftenposten lørdag, er grunn god nok til å slutte denne diskusjonen her og begynne å fokusere på det det dreier seg om, nemlig barn som blir voldtatt.

Aftenposten presenterte lørdag en kartlegging av 89 nordmenn som er siktet, tiltalt eller dømt for å ha spredt overgrepsbilder av barn i pedofile nettverk.

Trøndelag først ute

På mandagens møte med politiledelsen i Trondheim fikk statsråden høre at Trøndelags-politiet var først ute i Norge med å arbeide systematisk for å avdekke seksuelt misbruk av barn.

- Egentlig har Trøndelag politidistrikt fått for lite honnør for den jobben de har gjort. I dag har jeg fått lære at det i realiteten var her dette arbeidet startet i Norge, sier justisministeren. Hun hadde fått med seg bergenspolitiets omfattende overgrepsaksjon Dark Room. I Trondheim lærte hun at en opprulling i Trøndelag startet allerede i 2015 under navnet Duck.

Etter møtet forteller hun at hun fikk mange gode innspill til endringer på feltet. Listhaug er opptatt av forebygging og at politiet må sile ut risikopersoner og hindre at slike folk får lov å jobbe med barn og unge.