Miljøpartiet de grønne mener NTNU-utbyggingen og metrobuss-prosjektet er en gyllen sjanse for den sterkt trafikkerte og skitne Elgeseter gate.

Nå håper varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) å få flertall for en forpliktende avtale om campus før bygningsrådet får planprogrammet for campus til behandling.

Han vender seg til de andre partiene i flertallskonstellasjonen i Trondheim og til SV og Høyre som han kaller miljøpakke-kameratene. Men han håper også på støtte fra de andre partiene i bystyret.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Vi kan få både campus og park

foto
Stridens kjerne: I parken mellom Handelshøyskolen og Gløshaugen ønsker NTNU å bygge. Men varaordfører Ola Lund Renolen håper å få flertallet i bystyret med på et nei til parkutbygging.

Vil si tydelig fra

- Intensjonen er å samle mange nok til å signere en forpliktende avtale i god tid før bygningsrådet 6. mars, sier Ola Lund Renolen.

- Vi vil si klart og tydelig fra om hva vi mener om hvor det er ønskelig at NTNU bygger og hva som er helt utelukket. Miljøpartiet de grønne vil ikke ha bygging i parken i det hele tatt, og skal du bevare parken, må du bygge et annet sted, sier han. sier han.

foto
Jugendgård i forfall: Elgeseter gate 30b er vedtatt revet. Renolen håper å få omgjort vedtaket og at bygningen kan bli en del av nye NTNU-campus.

Renolen ønsker at flertallet i bystyret skal bli enige om at NTNU ikke får bygge i parken. Han vil bevare de tre rivingsklare jugendgårdene i Elgeseter gate og bruke dem til NTNU-formål. I tillegg vil han gjøre Elgeseter gate til et sted å «vær», ikke bare å «fær» gjennom.

foto
Flere jugendgårder i forfall: Disse gårdene i Elgeseter gate er vedtatt revet. Renolen mener de bør brukes og brukes til NTNU-formål.

Les også Adresseavisens mening: Campus gir en unik mulighet

Mye skjer i Elgeseter gate

Sommeren 2019 har rådmannen varslet en plan for Elgeseter gate. Samtidig er arbeidet med å legge til rette for de nye metrobussene i full gang. Metrobussene skal gå gjennom Elgeseter gate til og fra Midtbyen, og biltrafikken sørfra til Midtbyen går også gjennom denne gata. Ifølge varaordfører Ola Lund Renolen passerer 20 000 kjøretøy og enda flere mennesker gata daglig.

- Dessverre framstår den i dag mer som en autostrada enn en innbydende promenade som frister til spasering eller videre opphold i området, sier han.

- Vi bør ha som mål å sikre at dette ikke bare skal være en sone man effektivt reiser gjennom, men også en bydel hvor det skal bli attraktivt å oppholde seg.

Helhetlig plan

Renolen håper å få til et forlik om å lage en helhetlig plan for campus, metrobuss og detaljregulering av Elgeseter gate.

- Vi ønsker å se alt i sammenheng for å styrke gata, campus, parken, NTNU og byen, sier Renolen. Han minner om at også spørsmålet om sidestilt eller midtstilt buss-stopp for metrobussen er en varm potet som har gjort planarbeidet i gata fastlåst.

foto
Ikke et sted å være: Dette er Elgeseter gate i dag. Varaordføreren mener gata i dag er mer som en autostrada enn en innbydende promenade som frister til spasering eller videre opphold i området.

- Skjær i sjøen

Renolen viser til at det fortsatt er mye som er usikkert rundt mulige tomter for den store NTNU-utbyggingen. NTNU skal bygge 92 000 kvadratmeter i området Gløshaugen og vestover mot Elgeseter og Øya. Holtermannsveien 1, der kommunens høyblokk lå, står ubebygd og eid av Entra. I Elgeseter gate 21 ligger det som på folkemunne er kalt «Drosjenes». Der vil investorer bygge studenthybler, men kommunen har stoppet prosjektet inntil videre på grunn av campus.

I tillegg nevner varaordføreren at kvikkleire i grunnen gjør det usikkert om det kan bygges på fengselstomta bak Studentersamfundet.

- Det er mange potensielle skjær i sjøen for NTNU-utbyggingen, men det er areal nok til å finne gode løsninger for alle, NTNU, byen, parken og Elgeseter gate, sier Renolen.

LES OGSÅ INNLEGGET: Bygging i parkene, er det NTNUs bidrag til framtidsrettet byutvikling?