Grunnen til det er at Ahmet Karais åpent sympatiserer med ideene til imamen og predikanten Fethullah Gülen.

- Jeg har ikke blitt kontaktet direkte, men jeg frykter at det vil skje, på grunn av anklagene mot sympatisører av Gülen etter kuppet. Tusenvis av mennesker sitter nå i fengsel fordi de en gang har uttrykt støtte for hans idealer, sier han.

Fikk du med deg denne: Etter kuppforsøket i Tyrkia våknet familiefaren og universitetsrektoren opp uten jobb, og fant at det var utstedt arrestordre på ham. Etter pilegrimstur til Nidarosdomen vil han søke politisk asyl i Norge.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, anklaget Gülen og hans støttespillere for å stå bak kuppforsøket 15. juli, noe Gülen selv avviser.

Ahmet Karais administrerer til daglig aktiviteten på Mangfoldhuset i Olav Tryggvasons gate i Trondheim. Han kom til Norge som 14-åring.

Økt spenning

Nylig skrev Morgenbladet at Gülen-tilhengere i Norge mottar drapstrusler. Karais har venner i Oslo som forteller at det er en økt spenning mellom tyrkere i hovedstaden. Noen har blitt kontaktet med trusler om arrestasjon hvis de kommer tilbake til Tyrkia, mens andre opplever at butikker og kebabrestauranter som eies av Gülen-sympatisører blir boikottet. Selv har Karais ikke opplevd noen ubehageligheter i Trondheim.

- Det er fortsatt for tidlig å si hvordan det vil utvikle seg her i byen. Det er kort tid etter kuppet, og fortsatt er det tyrkere som ikke har kommet tilbake fra sommerferie, sier Karais, som samtidig understreker at Trondheim har en svært oppegående tyrkisk befolkning.

Gülen er inspirasjonskilde

Ifølge Morgenbladet er Mangfoldhusene i Norge et av samlingspunktene til de som sympatiserer med gülenistene. Dette tar derimot Karais avstand fra. Han viser til statuttene, hvor det står at huset er del av en ideell landsomfattende organisasjon, med sete i Oslo.

- Vi fremhever ikke Gülens idealer, og han ønsker heller ikke et slikt eierskap. Men han er en inspirasjonskilde og en av grunnene til at vi startet dette, sier Karais.

Han viser til at Gülen nevner tre sykdommer i vår tid: Fattigdom, analfabetisme og konflikt. Derfor er det viktig å fremme dialog og utdanning.

- På Mangfoldhuset ønsker vi aktivitet på grasrotnivå. Vi ønsker å finne felles løsninger for fellesutfordringer i samfunnet vårt. Vi leter ikke etter de rette svarene basert på en religion eller en ideologi. Vi gir rom for ulike grupperinger, også for flyktninger. Vi prøver å hjelpe dem blant annet ved å tilby språkkurs, slik at de lettere skal få seg arbeid.

Karais viser frem en liste av aktører som tilhører huset, det er alt fra kvinneutvalget, ungdomsutvalget, debattforum og flyktningsentralen, med gratisbutikken Te og tøy.

Trondheimsrosen International school

I mange land finnes det skoler inspirert av Gülens lære, og mange sympatisører bruker egne midler til skoler og helseinstitusjoner. Også i Trondheim er det søkt om å få etablere en internasjonal skole, og Karais er styreleder i Trondheimsrosen International school AS. På spørsmål om dette var tenkt som en skole basert på Gülens ideer, svarer Karais.

- Vi søkte om å få etablere oss, men fikk avslag, fordi kommunen ikke ønsker flere private skoler i sentrum. Gülen mener utdanning er viktig nøkkel i hvert samfunn. Vi ønsket å etablere en ikke-religiøs internasjonal skole, etter samme modell som andre internasjonale skoler, sier han.

Tyrkia nytt Syria

Det er seks måneder siden sist Karais var i Tyrkia. Da opplevde han det som trygt. Samtidig forteller han at situasjonen i landet har blitt stadig vanskeligere.

Han viser til at det er folk som er arrestert på gata på bakgrunn av rimelig tvil, selv om at de har ikke gjort noe ulovlig.

- Det betyr at du kan havne i fengsel, kun basert på anklager og mistanke, sier han.

Karais mener dette er en praksis som er svært problematisk, og at det kan stilles spørsmål ved om Tyrkia fortsatt er en rettsstat.

- Situasjonen i landet etter kuppet har satt oss 1000 år tilbake i tid på bakgrunn av menneskerettighetsbrudd, retten til liv, rettssikkerhet, eiendomsrett med mere. Det begås daglig brudd på menneskerettigheter, akademikere fengsles og det finnes ingen fri presse. Det er mange ulike konflikter mellom mange grupperinger i landet, og Tyrkia engasjerer seg nå også militært i Syria. Jeg frykter det vil bryte bli en borgerkrig, og da kan vi bli et nytt Syria, sier Karais.

Beskyldninger om sympati for Gülen har spesielt rammet mange akademikere. Han tror mange akademikere vil flykte i tiden som kommer, noe også vi i Norge vil merke.

Polarisert miljø

Avtroppende ambassadør til Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, sier det tyrkiske miljøet i Norge er polarisert, og at det nå sannsynligvis blir enda mer splittet etter kuppforsøket i sommer.

- Til nå har skillelinjene vært mer mellom religiøse og ikke-religiøse grupperinger, sier han.

Selv om det er en Gülen-tilhenger i Oslo som har mottatt en drapstrussel, tror ikke Kanavin tyrkerne kommer til å bruke vold i Norge.

- Det er vel heller slik at noen kommer til å merke at omsetningen i butikken vil gå ned i en periode, sier han.

Kanavin gikk av som ambassadør til Tyrkia denne uken, og oppholder seg nå i Norge.

- Etter kuppforsøket merket vi en økning i etterspørsel etter norske pass ved ambassaden fra tyrkere med norsk statsborgerskap. Det norske passet blir oppfattet som en sikkerhet, sier han.

Siri Neset, Tyrkia-ekspert og forsker ved Christian Michelsens institutt (CMI), sier at en av grunnen til at Gülen-bevegelsen blir sett på som udemokratisk, er det som oppfattes som sterke bånd mellom tilhengerne.

- Hvis en dommer for eksmepel sympatiserer med Gülen, mener Erdogan det er en fare for at ved en ansettelse så forfordeles en Gülen-tilhenger. Det kan gå på bekostning av de demokratiske kanaler. Det er en av grunnen til at mange i statssystemet fjernes.

foto
Polarisert miljø: Ifølge Norges ambassadør til Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin, har det tyrkiske miljøet vært splittet også før kuppet. Foto: Kjerstin Rabås