Driften av fem barnehager som tilhører den trondheimsbaserte Alba Gruppen, skulle egentlig overtas av Espira 1. oktober.

Det gjelder Fosslibekken barnehage i Stjørdal, Kystad Gård barnehage i Trondheim, Muruvik barnehage i Malvik, og to barnehager i Östersund i Sverige. De er ikke helt i mål med forhandlinger, men har en klar intensjonsavtale og tar sikte på overtakelse 1. november.

Barnehagesektoren preges i økende grad av større, kommersielle kjeder, som ofte refereres til som «velferdsprofitører» i den politiske debatten. I 2005 var bare 26 prosent av private barnehageplasser i Norge i aksjeselskap, mot 59 prosent i 2016, ifølge Utdanningsforbundet. De største er blant annet nettopp Espira, FUS, Norlandia og Læringsverkstedet. Espira driver over 90 barnehager i Norge og har ca. 2300 ansatte.

Muruvik barnehage i Malvik har fem avdelinger med rundt 80 barn. Nå vil kjeden Espira overta driften fra Albagruppen.

Stjørdal SV tar initiativ

Barnehagen i Stjørdal mottar årlig rundt ti millioner kroner i tilskudd, ifølge SVs lokallag. Nå frykter de hva nye drivere vil bety.

- Det er hårreisende at kommunale kroner, fra et presset oppvekstbudsjett, kan ende opp som utbytte for eiere i skatteparadis. Dette illustrerer problemet med kommersielle barnehageselskaper. Det er et stort paradoks at en leverandør av skattefinansierte velferdstjenester, selv har en selskapsstruktur for å unngå å betale skatt, sier Morten Harper i Stjørdal SV.

Espira er nemlig heleid av det svenske konsernet Academedia, der investeringsfondet EQT V er en av de største eierne. Fondet forvaltes fra kanaløya Guernsey, et kjent skatteparadis. Inntil nylig eide EQT V 25 prosent, men nå gjøres grep som halverer eierandelen. SV tar saken opp i formannskapet i Stjørdal.

- Vi mener at når denne typen eiere kommer inn, endrer det forutsetningene for avtalen mellom kommunen og barnehagen, sier Harper.

Morten Harper (SV)

- Ubegrunnet kritikk

Kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira mener kritikken er ubegrunnet:

- Frykten SV ønsker å spre for Stjørdals skattebetalere, er helt feil og ubegrunnet. Et solid norsk lovverk sørger for at penger som bevilges til Espira blir i Norge, og havner verken i Sverige eller i skatteparadiser. Lovverket ble vedtatt da SV selv satt i regjering og styrte Kunnskapsdepartementet, sier Schei Hansen.

Han avviser at Academedia henter ut penger fra driften i Norge:

- Barnehageloven og forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager sørger for at pengene ikke skal gå til noe annet enn barnehagedrift. Det er kommunen selv som er tilsynsmyndighet, sier Schei Hansen.

Kystad Gård barnehage i Trondheim er blant de som etter planen overtas av svenskeide Espira.

- Fordel å være stor

Også SV i Trondheim frykter de store kjedene.

- I bystyret nå i oktober kommer det en sak der rådmannen går gjennom lønn- og bemanningsnivå i de private barnehagene i Trondheim. Vi avventer rapporten før vi ser hva vi gjør videre med denne saken, sier Ottar Michelsen (SV).

Ottar Michelsen (SV)

Schei Hansen fra Espira kommenterer på frykten for kjedene.

- Vi er medlem av Private barnehagers landsforbund (PBL), og har tariffavtaler i alle våre barnehager som regulerer lønns- og pensjonsvilkår. Vi samarbeider godt med alle de nesten 50 kommunene hvor vi driver, og det tror jeg vi også skal med Trondheim, Malvik og Stjørdal, hvis det blir slik at vi tar over driften. Med større kjeder som Espira blir det lettere å stille krav fra myndighetene side, noe også vi ønsker. Mindre barnehager synes ofte det er veldig bra å komme inn i et større fellesskap, sier Schei Hansen.

Positiv daglig leder

I sommer sendte Espira ut en pressemelding der det heter at Alba Gruppen beholder eiendommene i Norge, og leier dem ut til Espira. Alle ansatte er informert om endringene, og lønns- og arbeidsvilkår videreføres.

Daglig leder Liv Uhlin-Hansen ved Kystad Gård barnehage er positiv til eierskifte:

- Vi er også glade for at Håvard Matberg (daglig leder i Alba Barnehager, journ.anm.) blir med oss videre i Espira, sier Uhlin-Hansen.

Liv Uhlin Hansen, daglig leder Kystad gård barnehage.

Avviser kritikk

Academedia, som eier Espira, avviser at penger forsvinner til skatteparadis:

- Overskuddet brukes utelukkende til å utvikle virksomheten, og til å betale renter, sier kommunikasjonsdirektør Paula Hammerskog.

I Aftonbladet i 2014 ble Academedia beskyldt for å drive skatteplanlegging i stor skala, ettersom store overskudd fra konsernets datterselskaper ble overført til høyt belånte holdingselskaper lenger opp i konsernstrukturen. I Aftonbladet kalte skattemyndighetene slik praksis for en trussel mot skattegrunnlaget. Hammarskog mener kritikken var basert på feil grunnlag.

- Kritikken dreide seg om at konsernet var høyt belånt, men i dag er lånegraden mye mindre. Lånene skyldtes at vi hadde kjøpt opp selskaper, og dreide seg ikke om at vi ville betale mindre skatt, sier Hammerskog.

Hun sier de aldri har fått anmerkning fra skattevesenet.

- Vi kunne sikkert klart å senke skatten gjennom en aggressiv skatteplanlegging, men det vil vi ikke, og vi har interne regler som sier at vi ikke skal gjøre det, sier Hammerskog.