Det sier Marita Sandvik, fagrådgiver ved Sifer, nasjonalt kompetansenettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

- Det er like skadelig om du blir utsatt for et overgrep av en nabojente på ti år, som om du blir utsatt for et overgrep av nabogutten på 19 år. Det handler om at noen invaderer din kropp seksuelt. Det er en slags vold å bli utsatt for dette, men det er enda mer nedverdigende, fordi det er så privat, sier Sandvik.

Til bunns

Politiet etterforsker seksuell adferd mellom jevnaldrende barn som skal ha foregått på en barneskole i Trondheim. Krenkelsene skal ha foregått over år og involverer flere barn. Foreldrene på klassetrinnet ble informert på et møte torsdag kveld. Trondheim kommune har nå satt krisestab.

- Saken har et betydelig omfang. Jeg vil ikke overdramatisere, men dette er krevende for barna, skolen og foreldrene, uttaler rådmann i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Sandvik leder et tverretatlig prosjekt hvor også BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), Statens barnehus, Trondheim kommune, konfliktrådet og regionsenter mot vold og seksuelle overgrep deltar, og hvor målet er å sikre at barn med seksuelle adferdsproblemer får veiledning og hjelp.

Hun påpeker at hun så langt ikke kjenner denne konkrete saken, og uttaler seg på generelt grunnlag.

Men både Sandvik og Morten Lundgren, spesialist i klinisk pedagogikk ved BUP som også deltar i prosjektet, mener det er viktig at en kommer til bunns i hva som har skjedd.

- Det vil ofte være mye fornekting, skam og skyld, og gjerne en vilje til å bagatellisere. Hvis det handler om seksuelle krenkelser fra en som en kjenner, vil det gjøre det ekstra vanskelig, sier Sandvik.

- Handler det om krenkelser i en gruppe, kan det være vanskelig å vite hvor det starter og hvor det slutter. Generelt kan en også si at det kan være at noen har blitt med på noe som de ikke har skjønt konsekvensen og rekkevidden av. Men det er politiet som skal etterforske. Det er de som har kompetanse på å snakke med barn om dette, sier Lundgren.

Utforskning og lek

Barn er også seksuelle vesener, derfor er det viktig å skille mellom hva som er greit i leken, og hva som kan være bekymringsfull og skadelig seksuell adferd. Forskning viser at rundt en tredel av seksuelle overgrep mot barn og unge under 18 år, blir begått av barn og unge under 18 år.

- Barn er seksuelle vesener, men på annen måte enn voksne. Her er det mer utforskning og lek. Det er viktig at alle som jobber med barn har kunnskap om dette. Samtidig er det viktig at en følger med barna, ser hva de gjør, enten det er på skolen, i friminuttene eller på toalettene, sier Sandvik.

- Hva er akseptabel lek og adferd på dette området?

- Det kan være at barn spør om navn på kjønnsdeler, at de utforsker og ser på hverandre. Men det må være frivillighet, likeverdighet og nysgjerrighet, da er det sunn seksuell lek som er normalt for barn.

- Hva er bekymringsfull adferd på dette området?

- Hvis et barn blir avansert i ord og handlinger, hvis en sjuåring snakker om analsex, så vil det være en type kunnskap som barn under 12–13 år ikke skal ha. Det kan også være barn som utviser ferdigheter som ligger langt over alderstrinnet sitt, sier Lundgren.

Sandvik påpeker at det er bekymringsfullt hvis det er ubalanse i maktforholdet, at en er mye eldre og mer moden enn andre.

Samtidig er det grunn til uro når det er innslag av trusler, tvang, smerte og vold. Når barn føler seg presset til slik lek, og når de blir oppfordret til at dette skal de ikke fortelle videre. Da blir dette en vond klump i magen, og ingen god hemmelighet, sier hun.

Trygge voksne

De mener det er svært viktig at voksne er tydelige og sier klart fra til barn og unge om hva som er greit og hvor grensen går når det gjelder kroppslig lek. I tilfeller hvor barn og unge har krenket andre seksuelt, er det svært viktig at de får god hjelp.

- Det kan være at barna ikke skjønner hva de har gjort, og at de er forvirret i forhold til hva som er lov og ikke lov. Samtidig viser forskning at dette kan være barn som sliter med andre ting, som har det vanskelig på andre måter, og som kan være i en vanskelig omsorgssituasjon.

De vil ikke uttale seg om den konkrete saken som nå er avdekket, men på generelt grunnlag har de en oppfordring til foreldre som opplever at deres barn blir mistenkt for å ha krenket andre seksuelt.

- Foreldre må akseptere det, snakke om det, og ikke feie det under teppet og tenke at dette går over, sier Lundgren.