Direktør Ingrid Finboe Svendsen ønsket gjestene velkommen til tirsdagens jubileumsmiddag hvor stiftelsen delte ut to jubileumsgaver.

Den ene gikk til organisasjonen MOT, som får 130000 til lederopplæring av 20 ungdommer i Selbu, Tydal og Trondheim, som er kommunene stiftelsen opererer i. Marte Snorroeggen Wivestad, leder for Mot Norge, takket for prisen sammen med Sigrid Haugrud Setsaas.

Til restaureringsarbeider

Den andre gaven gikk til Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider (NDR). Stiftelsen gir 150 000 kroner til arbeidet med lyssetting av Nidarosdomen. I sommer ble det kjent at staten bidrar med ti millioner kroner til prosjektet som totalt vil koste mellom 20-22 millioner kroner for å møte kravene som blant annet stilles til en tv-produksjon. NDR-direktør Steinar Bjerkestrand tok i mot gaven.

Bull hovedtaler

Kveldens hovedtaler var NTNU-professor og historiker Ida Bull, som har skrevet boka «Thomas Angell – kapitalisten som ble hjembyens velgjører» (1992). Også fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Gunn Iversen Stokke, Trondheims nye varaordfører Ola Lund Renolen, tydalsordfører Ole Bjarne Østby, selbuordfører Ole Morten Balstad og redaktør i Selbyggen, Bodil Uthus, holdt taler. Trøndernes Mandssangforening og duoen Mari Smistad Haugen og Kyrre Havdal sørget musikalske innslag.

Byens velgjører

19. september var det 250 år siden Trondheims store velgjører døde. Angell var i sin tid den rikeste mann i Trondheim og en av de rikeste i landet. Han skal ha vært sterkt berørt av sin tids store nød og fattigdom, og han bestemte seg for å gi nesten hele sin formue til de nødlidende. Slik ble han en stor velgjører for Trondheim by og en pioner som banet vei for en ny oppfatning om samfunnets sosiale forpliktelser.

foto
Steinar Bjerkestrand, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider takker for gave til lys i kirken. Kjell Buer, styreleder i Ths Angells stiftelser t.v. under jubileumsmiddag for Thomas Angells Stiftelser 250 år. Foto: Morten Antonsen