100 millioner kroner skal bevilges til fylkeskommuner eller Oslo kommune, for prosjekter som skal utvikle smartere byer, står det i Nasjonal transportplan.

– Ved å teste ut teknologi og skape bedre mobilitet, kan utviklere og produsenter finne løsninger som vi kan selge til andre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten.

Han hevder denne satsingen kan bidra til å skape arbeidsplasser, sterke tekno- og produksjonsmiljøer som kan gjøre Norge attraktivt for utenlandske aktører.

Foreslår å tillate førerløse biler på norske veier

I dag tillater ikke lovverket førerløse biler på veiene, men Solvik-Olsen jobber med et forslag for å endre denne loven, og tror han får lagt frem et forslag alt i vår.

Han tror denne storsatsingen på teknologisk trafikk vil gi stor avkastning i fremtiden.

foto
Foto: kristin svorte

– Hvis vi ser langsiktig på det tror jeg at når vi kikker oss tilbake om 10–12 år så vil vi ikke bry oss så mye om den ekstra veien som ble lagt, men om hvordan teknologien har effektivisert trafikken.

– Hvordan skal førerløse busser som frakter folk fra dør til dør skape nye arbeidsplasser?

– Kjøretøyene skal utvikles, driftes og vedlikeholdes. Et bedre, mer personlig kollektivtilbud vil øke folks etterspørsel, og vi trenger folk for å sikre at alt fungerer.

Her sitter sjåføren og leser mens vogntoget dundrer avgårde. Nå kan du snart møte selvkjørende biler på norske veier.

– I overkant optimistisk

– Dette virker litt i overkant optimistisk. Hvorfor skal Norge plutselig bli ledende innen førerløs teknologi, når vi hittil ikke har klart å bygge biler i det hele tatt? Hovedkonkurrenten på dette feltet heter tross alt Google, Ford og Tesla, sier professor Tor Medalen ved Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU om samferdselsministerens planer.

Medalen er ekspert på by- og regionplanlegging.

– Jeg har ingen tro på at vi vil ha førerløs transport i stort omfang før tidligst i 2030. Det er mange praktiske hindringer som må ryddes av veien først, sier professoren. Han peker blant annet på dersom førerløs transport skal fungere, må det være et system for å fjerne alle feilparkerte biler umiddelbart, slik at ingenting sperrer for den førerløse trikken.

– Dessuten må det avklares hvem som har ansvaret når førerløse kjøretøy er involvert i ulykker, sier Medalen til Aftenposten.

Bussen skal hente deg på dørstokken

Det overordnede målet med en teknologisk basert infrastruktur er ifølge Solvik-Olsen mindre biltrafikk i byene, og renere luft.

– Hvis folk må gå mer enn 800 meter til et kollektivknutepunkt velger de automatisk bilen. Hvis vi kan få kollektivtransport som henter deg der du er, vil vi kunne unngå at folk bruker bilen.

Samferdselsministeren ser for seg at vi vil trenge bussjåfører og lokførere, men at det kan suppleres med saktegående, autonome kjøretøy som gjør kollektivløsninger mer attraktive. Det trengs folk for å følge opp slike kjøretøy og hele tiden utvikle enda bedre løsninger.

– Det er vanskelig å si om samfunnsregnestykket går i pluss eller ikke, sier professor Medalen.