Venstres Ola Elvestuen er bekymret for at Norge planlegger å kjøpe flere fly enn vi har råd til å bruke. Han slår fast at flykjøpet krever at vi er i stand til å øke forsvarsbudsjettet nok til å holde flyene i drift, og mener derfor vi bør redusere antallet fly.

Verdens dyreste delelager

– Det må være samsvar mellom antall fly og den logistikken vi bygger opp omkring det, sier han. Elvestuen mener det finnes flere eksempler på at kostnadskrevende materiell ikke blir brukt, og viser til fregattkjøpet der en av fregattene har blitt liggende til kai.

– Vi må ikke gjøre samme feil som i fregattkjøpet der en fregatt har blitt liggende som verdens dyreste delelager, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen fra Venstre.

– Det må vi lære av.

Les også: Setter F-16 kampfly på bakken

Doktorgradsstipendiat Per Marius Frost-Nielsen ved NTNU er bekymret for det samme. Han slår fast at norske politikere var svært opptatt av prisen da Norge skulle kjøpe nye kampfly. Nå lurer han på om de samme politikerne er villig til å betale kostnaden med å bruke de nye flyene.

Les også: 6,9 milliarder til kampfly

Lite glede av fly på bakken

– Vi har lite glede og nytte av fly som bare blir stående på bakken på Ørlandet, sier Frost-Nielsen. Han skriver doktorgrad i statsvitenskap om politisk kontroll av militære styrker i utenlandsoperasjoner, og har selv bakgrunn fra luftforsvaret.

De første nye flyene, som skal erstatte dagens F-16, blir etter planen levert Norge i september 2017. Først i 2020 er det regnet med at nye kampfly kan være operative. Det betyr at fem statsbudsjetter frem i tid, må norske politikere finne nok penger til drift.

Les også: Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 1,46 milliarder kroner

64 milliarder kroner

Kampflykjøpet er den største norske enkeltinvesteringen, og de inntil 52 nye flyene har ifølge forsvarsdepartementet en estimert kostnad på 64 milliarder kroner. Per Marius Frost-Nielsen mener størrelsen på investeringen kommer an på hvordan du teller. Han mener prisen kan bli mangedoblet med oppgraderinger og trening.

Sammenligner med mobiltelefon

Han sammenligner kampflykjøp med kjøp av mobiltelefon.

– En telefon koster det samme uansett hva innkjøpsprisen er. Koster den en krone, må du ta det igjen i et ekstra dyrt abonnement, sier han og mener det også er slik når det gjelder kampfly.

Årsaken til at Frost-Nielsen tar opp dette nå, er at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide 1. oktober ba forsvarssjefen om fagmilitære råd for en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Forsvarsministeren krever å få det fagmilitære rådet på sitt bord om ett år, 1. oktober 2015.

Les også: Støyen fra nye kampfly avgjør kuas skjebne

Doktorgradsstipendiaten slår fast at prisen på F-35, og industriavtalene som fulgte med, var helt avgjørende for at de daværende regjeringspartiene skulle bli enige om å kjøpe de amerikanske kampflyene. Selv tror han at det var gode fagmilitære grunner til å kjøpe de amerikanske flyene.

Gode fagmilitære grunner

– Amerikanerne kan gi oss militær støtte, de kan hjelpe oss med utvikling både når det gjelder våpen og militær taktikk. Samtidig kan de hjelpe oss med utdanning av personell, sier Frost-Nielsen. Men han er i tvil om norske politikere er villige til å betale nok for å holde flyene i drift når de var så opptatt av pris da kjøpet ble avtalt.

– Bare F-35 oppfylte kravene

I Forsvarsdepartementet er statssekretær Øystein Bø (H) ikke i tvil om a det var rett å kjøpe F-35.

– Det var eneste kandidaten som oppfylte de norske operative kravene, sier han.

–Vi er godt kjent med kostnadene relatert til å kjøpe F-35, og derfor ønsker regjeringen å tilleggsbevilge over en milliard kroner til forsvarsbudsjettet i 2015 for å bidra til å dekke kjøpskostnadene. Bø understreker at departementet er forberedt på å dekke en økt kostnad for drift av de nye kampflyene på rundt 20 prosent. Han slår også fast at det planlagte antall fly har fått bred tilslutning i Stortinget.

Les også: kampfly.no

foto
Vil ha færre kampfly: Venstres Ola Elvestuen fryker at vi kjøper inn for mange nye kampfly uten at forsvarsbudsjettene blir økt tilsvarende. Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix
foto
Faksimile fra Adresseavisen august 2012.
foto
Doktorgradsstipendiat Per Marius Frost-Nielsen