Rådgiver Nina Nilsen og seniorrådgiver Einar Spjøtvoll hos kommunaldirektør for finans i Trondheim kommune har sett på hva kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett vil ha å si for Trondheim kommune. De to tingene som kan gjøre størst forskjell er endring i storbytilskuddet og endringer i investeringstilskuddet til såkalte heldøgns omsorgsplasser.

Får 69 millioner

I dag får Trondheim kommune 69 millioner kroner i storbytilskudd. I avtalen Venstre inngikk med regjeringspartiene om inntektsfordeling i kommunene heter det at storbytilskuddet skal videreføres, men utforming av tilskuddet skal vurderes.

Det som særlig skal vurderes er «hvordan tilskuddet kan styrke storbyer som særlig rammes av oljeprisfall og omstilling av økonomien, herunder Stavanger og Bergen", som det heter.

- Hva dette betyr vet vi ikke ennå. Hvis det betyr at de øker tilskuddet totalt sett, at kaka blir større, behøver det ikke å ha så mye å si. Men vi frykter at det vil skje en omfordeling fra Trondheim og Oslo til Bergen og Stavanger, sier Nina Nilsen.

Kan gå i pluss

Hvor mye det i så fall vil dreie seg om, er usikkert.

Spjøtvoll og Nilsen har regnet ut at Trondheim vil gå ti millioner kroner i pluss, hvis man ikke rører dagens storbytilskudd.

Om dette er fasiten etter at statsbudsjettet kommer til høsten, er høyst usikkert.