Ikke så viktig. Unge vil heller jobbe med noe de liker.