- Siste gang jeg så våpenet, var da det smalt

foto