Kommunens plan kan gi store endringer i Trondheim. Mange vil bygge i landbruksområder

foto