Friskmelder Singsaker skole etter mutantsmitte

foto