Politiet har bygget kopi av stua hvor Cathrine (39) ble drept

foto