- Dette har vært tradisjon hele livet, og vi kunne ikke endre på det nå

foto