Opprettet sikkerhetsavstand etter paller med bilbatterier veltet

foto