- Først fikk vi sjokk. Så begynte vi å tenke på hvordan vi kan hjelpe

foto