– Av alle dem som sliter psykisk, er det kanskje rundt 10 prosent som er så dårlige at de får akutt hjelp

foto