- Ofte har ikke legemidler noen effekt. Det kan være som å helle bensin på bålet

foto