Ingen innflytting på Overvik før nye E6-ramper står klar

foto