- Alternativet til å bli sint, var å ta til tårene

foto