- Dersom vi ikke får inn den nye egenkapitalen kan vi ikke drive videre, sier styreleder Siri Merethe Rønning i Trondheim Spektrum AS, selskapet som bygger den nye storhallen på Nidarø.

Før sommeren ble det kjent at selskapet er i en kritisk økonomisk situasjon. I et ekstraordinært styremøte i slutten av juni vedtok styret å be eierne skyte mer penger inn i selskapet og samtidig be byggelånsbanken Nordea om ytterligere lån, til sammen 90 millioner kroner.

Nei, nei, nei

I løpet av sommeren har eierne blitt bedt om å stå for 55 millioner av dette, gjennom å skyte inn ny egenkapital. Trondheim kommune eier 78 prosent av selskapet. Storbankene Danske Bank, Sparebank 1 SMN og Nordea er de andre store aksjonærene. De tre bankene eier til sammen 17 prosent av selskapet.

De resterende aksjene er fordelt på nær 100 småeiere, hvor de fleste kjøpte en eller to aksjer på 1970-tallet gjennom foreningen Nidarøhallens venner, ifølge styrelederen.

- Vi har sendt en henvendelse til alle aksjonærene, men det viktigste var å få svar fra de tre bankene. Alle tre sier nei til å skyte inn nye penger, forteller Rønning.

Hun sier at det er lite aktuelt å kompensere for dette ved å låne mer penger.

- Vurderingen fra styret, og signalene fra banken, er at det ikke er forsvarlig å øke lånene ytterligere, sier Rønning.

Danske Bank er nest største eier Trondheim Spektrum, og har altså sagt nei til å skyte inn mer penger.

- Bakgrunnen for vår holdning til emisjonen er at vi har vært med som en positiv eier i etableringen av selskapet, men vi mener at i den fasen selskapet er nå er det behov for andre og mer naturlige aktører, sier bankens kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen.

Kommunen er positiv

Bystyret i Trondheim skal ta stilling til saken i sitt neste møte, 6. september. Rådmannens innstilling er at kommunen bidrar i emisjonen sammen med øvrige eiere, for å sikre at hallen blir ferdigbygd. Kommunaldirektør Olaf Løberg skriver at det forutsetter at det er grunnlag for videre drift i Trondheim Spektrum AS, og at selskapet kommer til enighet med byggelånsbanken Nordea om låneopptak av det kapitalbehovet som ikke dekkes av ny egenkapital.

Nå er det altså klart at de største eierne utenom kommunen ikke vil bidra. «I så fall vil også kommunen måtte forholde seg til dette, innenfor det handlingsrom kommunen har økonomisk og rettslig», skriver Løberg i innstillingen.

Han skriver videre at Nordea sannsynligvis vil stanse finansieringen av utbyggingen, dersom eierne ikke tilfører ny kapital. «I en slik situasjon vil selskapet ikke være i stand til å betale sine forpliktelser og entreprenøren vil stanse arbeidene på byggeplassen. Det vil da kun være snakk om kort tid før det åpnes konkurs etter begjæring fra selskapets styre eller kreditorer», står det i innstillingen.

Banken kan ta over Spektrum

Administrasjonen i kommunen antar at hallen vil bli overdratt fra bostyret til byggelånsbanken Nordea ved en eventuell konkurs, siden de har førsteprioritets pant i anlegget. Kommunen forventer at banken vil ønske å selge hallen i en slik situasjon, og peker på seg selv som den mest aktuelle kjøperen.

foto
- Det vil da kun være snakk om kort tid før det åpnes konkurs etter begjæring fra selskapets styre eller kreditorer, skriver kommunaldirektør Olaf Løberg, i en innstilling. Foto: Christine Schefte

Det vil innebære at kommunen må finansiere kjøpet fra banken og ferdigstillelsen av storhallen. «Rådmannen anser at et scenario der Trondheim Spektrum AS styres mot konkurs er en økonomisk svært krevende situasjon for Trondheim kommune, og noe kommunen bør strekke seg langt for å unngå», står det i innstillingen til bystyret.

Kan bli mer

Kapitalbehovet til Trondheim Spektrum kan ende opp med å overstige de 55 millionene selskapet nå ber om. Årsaken er usikkerhet knyttet til refusjon av merverdiavgift i byggeprosjektet. I budsjettet er det lagt opp til at 80 prosent av betalt merverdiavgift vil bli tilbakebetalt. En forhåndsuttalelse fra Skatteetaten tilsier lavere refusjon, som vil kunne øke kapitalbehovet med ytterligere 24 millioner. Styret på sin side jobber for å få fradrag på tilnærmet all merverdiavgift. Det vil i så fall kunne redusere kapitalbehovet med inntil 31 millioner kroner.

Kritiserer styret

Det er også uklart om noe av kapitalbehovet til Trondheim Spektrum skyldes at investeringskostnader har blitt belastet driften i selskapet. Rådmannen kritiserer styret for at dette ikke er avklart.

- Det har vært jobbet mye på mange fronter gjennom sommeren for å kvalitetssikre de estimatene vi flagget i juni. Nå er vi på oppløpssiden, og selskapet vil komme med oppdaterte tall og ytteligere dokumentasjon til eierne på onsdag, sier Spektrum-styreleder Siri Merethe Rønning.

EM i fare

En eventuell konkurs for Trondheim Spektrum vil også få store praktiske konsekvenser. Rådmannen mener at hallen da ikke vil bli ferdig til herrenes håndball-EM i januar 2020, og sannsynligvis heller ikke til kvinnenes EM i desember samme år.

foto
- Dersom vi ikke får inn den nye egenkapitalen kan vi ikke drive videre, sier styreleder Siri Merethe Rønning i Trondheim Spektrum AS.