I kjølvannet av metoo-kampanjen har linjeforeningene ved NTNU innført ulike tiltak for å forebygge seksuell trakassering under fadderukene. Eureka, linjeforeningen for Europastudier på Dragvoll, har bestemt at det ikke skal være lov med sex eller klining mellom faddere og nye studenter.

- Når fadderbarn (betegnelse på førsteårsstudenter red.anm.) kommer, så befinner fadderne seg automatisk i en maktposisjon. Vi tror ikke at noen av våre faddere vil utnytte det, men fadderbarna er i en skjør situasjon, og plutselig har de gjort noe de angrer på. Vi har gjort det klart at forbudet kun gjelder disse to ukene, så kan de selv velge hva de gjør etterpå, sier leder av Eureka, Susann Falla.

- Hva er konsekvensen dersom forbudet brytes?

- Vi har inngått en kontrakt med fadderne. Dersom de bryter den får de ikke være fadder resten av fadderuka. Det høres kanskje strengt ut, men vi tror det er et godt preventivt tiltak.

foto
Susann Falla i Eureka sier forbudet er til for å bevare sikkerheten, og for å passe på at alle har det bra i de to ukene. - Ingen skal føle seg utsatt, utnyttet eller usikker.

- Fadderukene kan skape en metoo-situasjon

En av åtte studenter ved universiteter og høyskoler i Norge har opplevd seksuell trakassering, noe som tilsvarer omtrent 13 500 studenter, ifølge en undersøkelse utført av Sentio. Fadderstyret ved journalistikk- og fotojournalistikk på nåværende OsloMet var blant de første til å innføre «hookeforbud» i fjor, og gjentar tiltaket i år.

foto
Gina Bjelland i Fadderutvalget Dragvoll oppfordrer linjeforeningene til å signere en kontrakt der det står at faddere ikke kan «hooke» med fadderbarna.

Fadderutvalget ved Dragvoll har oppfordret linjeforeningene til å innføre et slikt forbud, men sier at de ikke kan påtvinge det. De har ikke oversikt over hvor mange foreninger ved Dragvoll som har tatt oppfordringen deres.

- Vi har sagt til faddersjefene at det kan være en lur idé å ha forbud, fordi fadderukene kan skape en metoo-situasjon. Når man er fadder blir man en liten «kjendis», men de fleste tenker ikke over at fadderbarna ser på dem på den måten, sier kommunikasjonsansvarlig Gina Bjelland.

Delte reaksjoner blant fadderbarna

foto
Førsteårsstudent Olav Kopperud skal begynne på maskin ved NTNU. Han er i mot forbudet.

Førsteårsstudent på NTNU, Olav Kopperud, synes et forbud virker unødvendig.

- La nå folk holde på som de vil. Fadderbarna blir kanskje litt herset med av fadderne, men det er bare lek og moro, mener han.

Simen Gangstad og Endre Bruaset tenker derimot at et forbud høres fornuftig ut.

- Faddere skal være der for faddergruppa, så jeg syns det godt kan være et forbud, mener Gangstad, og Bruaset tilføyer:

- Det kan sammenlignes med et trener-spiller forhold, der fadderen har et ansvar over dem de leder.

Isabel Slorer forteller at hun hørt om problemer under fadderukene andre steder i Norge, men ikke i Trondheim. Nina Valberg kan forstå hvorfor fadderstyrene vil ha forbud.

- Kanskje har det reddet noen, for det kan jo bli et skjevt maktforhold hvor fadderbarna ikke vil være kjipe. Det kan jo hende vi finner ut at det er et bra tiltak etter fadderukene er over, sier Valberg.

foto
Fadderbarn: F.v. Nina Valberg, Isabel Slorer, Endre Bruaset, Simen Gangstad og Maximillian Sletbak

Opplæring fra Jentevakta

Sit Råd, Lykkepromillen og Velferdstinget har årlig opplæring av faddere. I lys av metoo-kampanjen ble Jentevakta i april invitert til å holde foredrag for årets faddere om hvordan de kan forebygge seksuell trakassering under fadderukene. Jentevakta er en telefon, chat og e-posttjeneste for unge jenter.

- Det er mye festing under fadderukene, og det er ofte da seksuell trakassering oppstår. Derfor er det viktig at man i edru tilstand har tenkt over hvordan man skal oppføre seg. Ung Vold-undersøkelsen viser at uønsket beføling er den vanligste formen for seksuell krenkelse, sier Ingrid i Jentevakta, som ikke ønsker etternavnet sitt i avisen.

Jentevakta mener et forbud mot «hooking» kan være et godt tiltak, men at det bør være opp til hver enkelt linjeforening å bestemme.

Heller edruvakter enn forbud

foto
Linjeforeningen «Mannhullet» vil ikke ha «hooke»-forbud mellom fadder og fadderbarn, sier lederen Henrik Heien.

BI-studentene og flere av linjeforeningene ved NTNU, blant annet linjeforeningen for marin teknikk, Mannhullet, kommer ikke til å innføre forbud.

- Å legge forbud mot «hooking» vil nok ikke kunne overholdes av oss, men vi har oppfordret alle faddere til å vise respekt for de nye studentene, og informert om hvordan de skal opptre og imøtekomme dem, sier linjeforeningsleder, Henrik Heien.

foto
Linjeforeningsleder for Emil, Markus Drange, satser på andre preventive tiltak under fadderukene. Foto: Privat

Linjeforeningen for energi- og miljø ved NTNU, Emil, har i stedet for et forbud valgt å pålegge minst en fra hovedstyret i linjeforeningen å ha edruvakt hver kveld. I tillegg har de relativt mange faddere per fadderbarn.

- Flere faddere gjør at fadder og fadderbarn blir litt mer på samme nivå, og at det er flere oppmerksomme øyne dersom noe ikke er som det skal, mener Markus Drange i Emil.

NTNU har oppfordringer mot alkohol

foto
Dekan Olav Bolland ved NTNU mener at det ikke er samsvar mellom hvor mange studenter som har opplevd seksuell trakassering, og antall varsler de får på NTNU.

På spørsmål om hvilke forebyggende tiltak NTNU har innført for å forebygge seksuell trakassering svarer dekan ved IV-fakultetet Olav Bolland:

- På de årlige møtene mellom NTNU-ledelsen og linjeforeningslederne har vi oppfordret studentene til å lage arrangementer med trygge rammer, som ikke skader, er fornedrende eller skremmende. Jeg ser på alkohol som noe som lettere fører til seksuell trakassering, så oppfordringer mot alkohol er kanskje det viktigste tiltaket.

- Tror du oppfordringene hjelper?

- Det vil nok ikke skje noen revolusjon. Statistikken tilsier at dette har foregått i et visst omfang, og det får vi ikke bort over natta. Ut ifra mangel på varsler er det også vanskelig å få oversikt over omfanget.

Bolland mener at det ikke er samsvar mellom undersøkelsen utført av Sentio, og varslene de mottar på NTNU.

- Det er et fåtall av varsler fra studenter. Det kan mistenkes at det er underrapportering og varsler som ikke kommer som de burde, som tyder på at vi bør jobbe mer med varslingskulturen. Det er mange som unnlater og varsle fordi de føler at de ikke tror de blir tatt på alvor. Det kan være ubehagelig for varsleren, noe som kan være en årsak til at studenter ikke varsler i den grad de burde gjort.

foto
Mandag og tirsdag skal nye Trondheimsstudenter starte fadderperioden. I år har det vært satt inn flere tiltak for å forebygge seksuell trakassering.