Mandag kveld overleverte Østgaard en liste med over 1300 underskrifter til varaordfører Ola Lund Renolen.

73 personer møtte frem ved Døvekirka, ved enden av akebakken i Høyskoleparken. Budskapet var enkelt: Glem bygging i Høyskoleparken. Aktivistene hadde på forhånd brukt bånd, ballonger og fakkelbokser for å markere omrisset av bygningene som Koht Arkitekter har foreslått å bygge langs Klæbuveien.

- Er du fornøyd med antall underskrifter?

- Jeg synes det er mange når du tar i betraktning at vi har samlet inn underskrifter to dager utenfor Rema i Elgeseter gate, én dag utenfor Bunnpris og eller i oppganger, på arbeidsplasser og i Høyskoleparken. Når vi kommer til høringsrunden i november kommer vi til å åpne for underskrifter via nettet, sier Østgaard.

Hun opplyser at mange av dem som har skrevet under er studenter, naboer og brukere av Døvekirka.

- Vi gjør dette på vegne av alle som bruker parken og bryr seg om byen. Håpet er at bystyret tør å bevare parken for fremtidige generasjoner av barn og studenter «til beste for byen», sa Østgaard i appellen under overrekkelsen.

LES OGSÅ: Byen er viktigere enn brunosten (kronikk)

Naboaksjonen mener parken gir livskvalitet for beboerne på Elgeseter og til alle som ferdes langs Klæbuveien. Bygging i parken krymper grøntområdene og stenger Klæbuveien ut fra parken, argumenteres det med. Høye bygg vil hindre innsyn, stenge adgangen og kaste lange skygge inn i parken, heter det i protesten.

Naboene er redd for at mangfoldet i bydelen forsvinner og at studenter overtar enda mer, på bekostning av eldre, barnefamilier og ungdom. Økt hyblifisering betyr mer gjennomtrekk og dårligere vedlikehold, peker naboaksjonen også på.

Føler seg ikke hørt

Elisabeth Østgaard er skuffet over NTNU som hun mener ikke har tatt innspillene fra de de tre nabomøtene til følge.

- Formannskapet har vedtatt å ivareta parken, men tolkningene av å «ivareta» er åpenbart svært ulike. Til tross for formannskapsvedtaket og våre tilbakemeldinger, fortsetter arkitektene å tegne løsninger med massiv utbygging i parkområdene. Vi ber NTNU bygge på ledige tomter.

Naboenes alternativ

Naboaksjonens eget campusforslag berører ikke grøntområder, og bruker bare ledige tomter. I stedet for å gjøre Klæbuveien om til en campusgate, foreslår naboene at Elgeseter gate får denne rollen. Der får universitetet nærmere kontakt med byen, og der ligger det også mye bedre til rette for bygg som har næringsvirksomhet i første etasje, mener aksjonistene.

Tre alternativer

Koht Arkitekter som vant arkitektkonkurransen for campuskonsept, har laget tre alternativer. Alternativ 1 forsyner seg mest av parkområdene. Løsningen har fire bygg i parken langs Klæbuveien nord for Døvekirken. De to lengst i nord ligger i sonen som er fredet av Riksantikvaren. Samme alternativ går inn for to bygg i Elgeseter park, to i parken mellom Gløshaugenplatået og Hesthagen og tre på grøntarealene langs sørsiden av Christian Frederiks gate, på strekningen Lukasbygget-Idrettsbygget.

I Alternativ 2 er byggingen på grønt redusert med to bygg i fredet sone i Klæbuveien, to bygg i Elgeseter park og ett bygg langs Christian Frederiks gate. Alternativ 3 er uten bygging i park, i aksen Gløshaugen-Teknobyen.

Da han tok imot underskriftene mandag kveld sa varaordfører Ola Lund Renolen at han ikke ville forskuttere noe, men sa han følte seg trygg på at utbyggingen ikke blir fullt så massiv som Alternativ 1, som naboene hadde forsøkt å visualisere med sperrebånd i parken.

Renolen oppfordret aksjoninstene til å stå på videre. Han fikk for øvrig en gave fra Elisabeth Østgaard, en kastanje fra et av trærne i parken. Kanskje for å minne ham om at campussaken blir en hard nøtt.

Naboene samlet seg ved Døvekirka. Foto: Svein Inge Meland
Varaordfører Ola Lund Renolen takket for underskriftene og oppfordret til videre engasjement. Foto: Svein Inge Meland
Skuespiller og campusnabo Hans Petter Nilsen leste innlegg fra Facebook-gruppa til aksjonen for bevaring av Høyskoleparken. Foto: Svein Inge Meland